Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram
Image Alt

Reglament

REGLAMENT

El Reglament 2019 diu:

• Hi haurà diferents controls de pas distribuïts estratègicament als dos circuits de la BURRIAC XTREM. Tots els corredors estan obligats a passar per cada un d’aquests punts de control. En cas de no fer-ho el corredor quedarà exclòs de les classificacions.
• L’organització es reserva el dret de col·locar controls de pas sorpresa al llarg dels dos circuits de la BURRIAC XTREM.
• Els corredors que arribin al control de pas superat el temps de tall establert per l’organització, s’hauran de treure el dorsal i abandonar la cursa, en cas que decideixin continuar ho faran sota la seva responsabilitat.
• Es responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per afrontar aquesta prova.
• Tots els corredors han de saber que estan en òptimes condicions físiques per afrontar una prova d’aquestes característiques.
• És obligatori per tots els participats seguir les instruccions donades per qualsevol membre de l’organització de la BURRIAC XTREM. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà l’expulsió del corredor de la cursa.
• Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i comunicar al control més proper qualsevol incident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran exclosos de la prova.
• Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l’obligació de comunicar-ho al control de pas més proper d’on es produeixi la retirada.
• El corredor és responsable de validar els temps de pas i arribada a meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de la BURRIAC XTREM tingui establert.
• El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap mena de manipulació.
• Els dos itineraris estaran degudament senyalitzats amb cintes plàstiques de color blanc amb el logotip de la BURRIAC XTREM, fletxes de color groc, creus vermelles de prohibit el pas i controls de l’organització en els canvis de sentit.
• Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova per part de l’organització.
• Als menors de 18 anys els caldrà una autorització de la mare, pare o tutor legal per a participar. Descarregar l’autorització aquí.
• L’organització no es farà responsable dels danys causats o patits pels corredors.
• Tots els avituallaments estaran previstos de contenidors per dipositar les deixalles, siguin orgàniques o plàstiques. Queda totalment prohibit llençar-les fora d’aquesta zona que estarà degudament senyalitzada. Llençar deixalles fora d’aquestes zones suposarà l’expulsió de la prova.
• Per poder participar en la categoria LOCAL és imprescindible fer constar en el full d’inscripció ser membre del GRUP MUNTANYA ARGENTONA.

El Reglament 2019, envers l’ús de dades i drets d’imatge diu:
PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a què les seves dades personals siguin publicades a les llistes d’inscripcions.
DRETS D’IMATGE. Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa.
• L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi. Els participants autoritzen a l’organització de la BURRIAC XTREM a la realització de fotografies i filmació de la seva participació en la BURRIAC XTREM 2019 i en dóna el seu consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.
• La formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.
• Tot el que no estigui previst en el present document quedarà sota la decisió de l’organització de la BURRIAC XTREM.

CATEGORIES

El Reglament 2019, envers les categories diu:

  • GENERAL: Primer/a, Segon/a, Tercer/a
  • JÚNIOR (18-21 anys): masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de la categoria)
  • SÈNIOR (22-40 anys): masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de la categoria)
  • VETERANS ( 41-50 anys) masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de la categoria)
  • MÀSTER (més de 51 anys) masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de la categoria)
  • LOCAL: soci/a GRUP MUNTANYA ARGENTONA

*Els trofeus són acumulatius