top-rock-t

 • Lloc sortida/arribada: Font del Camí
 • Entrega dorsal i xip, 10:00h
 • La reunió informativa es farà a les 10:30h
 • Per retirar el dorsal serà imprescindible presentar el DNI o NIE.
 • SORTIDA: 11 h. Sortida cronometrada cada 30”
 • DISTÀNCIA: 1300 m (desnivell, 350 m)

 

REGLAMENT TOP ROCK

L’organització estableix les següents normes per als participants de la prova:

 1. És responsabilitat dels corredors portar l’equip i material adequat per fer aquesta prova.
 2. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova com aquesta.
 3. Tots els corredors tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la TOP ROCK. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
 4. Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i de comunicar qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats
 5. Els corredors que decideixin retirar-se de la TOP ROCK hauran de comunicar-ho al personal de l’organització més proper.
 6. El corredor és el responsable de validar els temps de sortida i de meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de la TOP ROCK
 7. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible amb el risc per qui no ho faci de quedar fora de la classificació.
 8. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu .
 9. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització.
 10. Els menors d’entre 14 i 17 anys, els cal portar una autorització dels pares o tutors al moment de recollir el dorsal.
 11. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.
 12. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, serà resolt per l’organització de la TOP ROCK.
 13. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

 

TROFEUS 

 • Trofeu als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació general de la segona edició de la TOP ROCK

SERVEIS

 • Hi haurà servei de primers auxilis i rescat durant tot el circuit.
 • Hi haurà servei de la Creu Roja a l’arribada.
 • Hi haurà servei de guarda-roba.
 • Hi haurà una zona d’escalfament a la sortida.

 
ASSEGURANÇA PROVA I CORREDORS PARTICIPANTS

L’organització de la BURRIAC XTREM 2016 contracta una assegurança de responsabilitat civil (cobertura esdeveniment esportiu), i una assegurança d’accidents temporal per a tots els corredors participants de la prova (segons Reial Decret 849/1993, de 4 juny), amb l’empresa ARTIC GRUP, S.L., especialistes en assegurances esportives, i agència exclusiva del Grup Assegurador CATALANA OCCIDENT.