• La reunió informativa de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME es farà a les 7,00, la del CIRCUIT DE 15 KMS a les 8,15, la del CIRCUIT DE 25 KMS a les 9,30, les tres el diumenge 27 de novembre a la Plaça Nova d’Argentona
 • El lliurament de dorsals, començarà el mateix dia de la prova, els de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME , de les 6 a les 7 h, els del CIRCUIT DE 15 KMS , de les 7’30 a les 8’30 h, i els del CIRCUIT DE 25 KMS , de les 8’30 a les 9’30 h, tots a la plaça Nova d’Argentona (punt d’inici).
 • Per retirar el dorsal serà imprescindible presentar el DNI o NIE.
 • SORTIDA de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME: 8’00 h.
 • SORTIDA CIRCUIT DE 15 KMS: 9’00 h.
 • SORTIDA CIRCUIT DE 25 KMS: 10’00 h,
 • TANCAMENT ARRIBADA de la tercera edició la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME : 15’00 h.
 • TANCAMENT ARRIBADA CIRCUITS DE 15 KMS: 11’30 h.
 • TANCAMENT ARRIBADA CIRCUITS DE 25 KMS: 14:00 h.
 • CONTROL DE TALL CIRCUIT DE 15 KMS: Tall AV6/CP6 Turó de Matacabres (km. 5,6), 1 h
 • CONTROL DE TALL CIRCUIT DE 25 KMS:  Tall AV6/CP6 Turó de Matacabres (km. 16), 2,5 h
 • CONTROL DE TALL CIRCUIT DE 42 KMS: 1r Tall AV4/CP4 Sant Bartomeu (km. 21), 3,5 h/ 2n Tall AV6/CP6 Turó de Matacabres (km. 31), 5 h
 • El lliurament de premis de la BURRIAC XTREM, es farà per separat, és a dir, segons vagin arribant els primers classificats de cada circuit.
 • En cas de pluja, la sortida de la BURRIAC XTREM es farà davant del pavelló municipal d’esports d’Argentona.

REGLAMENT:

L’organització estableix les següents normes per als participants de la prova:

 1. Es donarà un temps màxim de 7 hores per fer tot el recorregut de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME.
 2. Es donarà un temps màxim de 4 hores per fer tot el recorregut del CIRCUIT DE 25 KMS.
 3. Es donarà un temps màxim de 2 hores i 30 minuts per fer tot el recorregut del CIRCUIT DE 15 KMS.
 4. En els tres itineraris de la BURRIAC XTREM 2016 hi hauran diferents punts de controls de pas repartits al llarg dels mateixos. Els corredors estan obligats a passar per tots els punts de control de pas establerts. En cas de no fer-ho, el corredor serà desqualificat de la prova.
 5. L’organització es reserva el dret de col·locar controls de pas sorpreses al llarg dels tres itineraris de la BURRIAC XTREM 2016.
 6. Els corredors de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME que arribin al primer control de tall d’aquest itinerari amb més de 3 hores i 30 minuts, s’hauran de treure el dorsal i abandonar la competició.
 7. Els corredors de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME que arribin al segon control de tall d’aquest itinerari amb més de 5 hores, s’hauran de treure el dorsal i abandonar la competició.
 8. Els corredors del CIRCUIT DE 25 KMS que arribin al control de tall amb més de 2 hores i 30 minuts, s’hauran de treure el dorsal i abandonar la competició.
 9. Els corredors del CIRCUIT DE 15 KMS que arribin al control de tall amb més d’1 hora, s’hauran de treure el dorsal i abandonar la competició. Tots aquests corredors, els de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME i els dels CIRCUIT DE 25 I 15 KMS que vulguin continuar corrent, ho faran sota la seva responsabilitat.
 10. És responsabilitat dels corredors portar l’equip i material adequat per fer aquesta prova.
 11. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova com aquesta.
 12. Tots els corredors tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la BURRIAC XTREM 2016. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
 13. Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control de pas més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats
 14. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control de pas més proper del lloc on es produeixi la retirada.
 15. El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de la BURRIAC XTREM 2016
 16. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible amb el risc per qui no ho faci de quedar fora de la classificació.
 17. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de sentit per personal de l’organització.
 18. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització.
 19. Els menors d’entre 14 i 17 anys, els cal portar una autorització dels pares o tutors al moment de recollir el dorsal.
 20. Els menors de 18 anys no poden córrer la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANYA DEL MARESME.
 21. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.
 22. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, serà resolt per l’organització de la BURRIAC XTREM 2016.
 23. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

 

SERVEIS

 • Hi haurà servei de primers auxilis i rescat durant tota la cursa.
 • Hi haurà en els tres itineraris de la BURRIAC XTREM 2016 avituallaments per a tots els corredors inscrits, els quals seran líquids i sòlids.
 • Hi haurà servei de la Creu Roja a l’arribada.
 • Hi haurà servei de lavabos i dutxes al Pavelló Municipal d’esports i a la piscina Municipal.
 • Hi haurà servei de guarda-roba.
 • Hi haurà una zona d’escalfament a la sortida i zona de massatges a l’arribada.
 • Hi haurà a les sortides corresponents un recinte tancat per a la verificació de dorsals.
 • Hi haurà un servei d’equips d’escombra a totes les curses per tal de garantir que no quedi ningú en el recorregut.

 

CATEGORIES DELS TRES CIRCUITS

       Júnior: entre 18 a 21 anys.                Sènior: entre 22 a 40 anys.

Veterans: entre 41 a 50 anys.               Màster: més de 51 anys.

 

Totes les categories tenen masculí i femení. A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

 

TROFEUS

 • Trofeu Pere Asturiano als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació general de la tercera edició de la MARATÓ DE MUNTANTA DEL MARESME
 • Trofeu als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació general dels CIRCUITS DE 15 I 25 KMS
 • Trofeu al primer classificat masculí i femení de cada categoria dels tres circuits.
 • Trofeu al primer classificat masculí i femení de la comarca del Maresme dels tres circuits
 • Trofeu al primer classificat masculí i femení del Grup de Muntanya d’Argentona dels tres circuits
 • Trofeu a l’entitat o club amb més corredors/es arribats dels tres itineraris

 IMPORTANT! ELS TROFEUS SÓN ACUMULATIUS

 Sorteig, regal de samarreta i obsequis per a tots els participants de totes curses.

 

ASSEGURANÇA PROVA I CORREDORS PARTICIPANTS

L’organització de la BURRIAC XTREM 2016 contracta una assegurança de responsabilitat civil (cobertura esdeveniment esportiu), i una assegurança d’accidents temporal per a tots els corredors participants de la prova (segons Reial Decret 849/1993, de 4 juny), amb l’empresa ARTIC GRUP, S.L., especialistes en assegurances esportives, i agència exclusiva del Grup Assegurador CATALANA OCCIDENT.