corre-cuita-t

  • Lloc sortida/arribada, carrer Gran
  • Entrega dorsal , 16’00
  • SORTIDA: 17’00 per categories (fins a 4 anys, de 5 a 6 anys, i de 7 a 12 anys)
  • DISTÀNCIA: tres circuits depenent de la categoria
  • Buff i medalla per a tots els nens.
  • Xocolatada a l’arribada i gegants.

 

ASSEGURANÇA PROVA I CORREDORS PARTICIPANTS

L’organització de la BURRIAC XTREM 2016 contracta una assegurança de responsabilitat civil (cobertura esdeveniment esportiu), i una assegurança d’accidents temporal per a tots els corredors participants de la prova (segons Reial Decret 849/1993, de 4 juny), amb l’empresa ARTIC GRUP, S.L., especialistes en assegurances esportives, i agència exclusiva del Grup Assegurador CATALANA OCCIDENT.