canixtrem

 • Lloc sortida/arribada: Font del Camí
 • La revisió veterinària dels gossos i entrega de dorsals, de 7:00h a 8:00h.
 • La reunió informativa es farà a les 8:15h.
 • Per retirar el dorsal serà imprescindible presentar el DNI o NIE.
 • SORTIDA: 9’00h. Sortides cada 30” en grups de 5
 • DISTÀNCIA: 7 kilòmetres (desnivell, 317 mts)
 • El track serà penjat a la web el mes de setembre.

 

TROFEUS 

 • Trofeu als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació general de la segona edició de la CANI XTREM

SERVEIS

 • Hi haurà servei de primers auxilis i rescat durant tot el circuit.
 • Hi haurà servei de la Creu Roja a l’arribada.
 • Hi haurà servei de guarda-roba.
 • Hi haurà una zona d’escalfament a la sortida.
 • Hi haurà un servei d’equips d’escombra a la cursa per tal de garantir que no quedi ningú en el recorregut.

 

 REGLAMENT

L’organització estableix les següents normes per als participants de la prova:

 1.  Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova com aquesta.
 2. El material obligatori per fer la CANI XTREM és l’arnés de gos + collar de gos + línia de tir amb amortidor + mosquetó de seguretat + arnés de corredor.
 3. Hi haurà un avituallament al km. 4 de la CANI XTREM.
 4. Els gossos que participin hauran d’acreditar mitjançant cartilla sanitària oficial, amb les següents vacunes vigents: vacuna tetravalent i de vacuna antiràbica. Aquestes vacunes hauran de constar a la cartilla i estar signades per un veterinari col·legiat.
 5. Els gossos que participin en aquest esdeveniment hauran d’estar identificats mitjançant un microxip homologat, que constarà a la cartilla sanitària oficial. Es podrà comprovar en qualsevol moment mitjançantn detector de xips, que el número de xip a la cartilla coincideix amb el de l’animal.
 6. El gos ha d’anar sempre corrent per davant del corredor. Com a màxima l’alçada de les potes de darrere. Córrer de forma continuada per davant del gos o estirar d’ell serà motiu de desqualificació.
 7. Els gossos agressius (no de raça perillosa) hauran de prendre la sortida en darrer lloc i amb morrió si fos necessari. El corredor haurà de prendre les mesures per controlar-lo tant a la sortida com durant tot el recorregut.
 8. En cap moment es pot maltractar de forma física o verbal al gos.
 9. No es podrà sortir dels recorreguts marcats ni rebre ajuda externa en el recorregut.
 10. El director de la cursa podrà desqualificar un equip i retirar-li el dorsal o aplicar les penalitzacions que cregui convenients en cas de no complir algun dels punts del reglament.
 11. Les femtes que puguin generar els gossos, seran recollides per cadapropietari o passejador, amb bossetes per aquest efecte.
 12. Els gossos participants en aquest esdeveniment no podran ser menors d’1 any ni majors de 10.
 13. Els gossos participants en aquest esdeveniment no podran mostrar símptomes de malalties infeccioses, ni presentar ferides, lesions, o qualsevol tipus de patologia que li causi dolor, patiment, o que pugui afectar negativament la seva salut o el de la resta de gossos o persones.
 14. Hi haurà veterinaris col·legiats mentre duri aquest certamen, que vetllaran perquè es compleixin aquestes mesures sanitàries, i que resoldran qualsevol imprevist relacionat amb la sanitat, que pugui aparèixer.
 15. Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i de comunicar qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats
 16. Els corredors que decideixin retirar-se de la CANI XTREM hauran de comunicar- ho al personal de l’organització més proper.
 17. El corredor és el responsable de validar els temps de sortida i de meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de la CANI XTREM estableixi.
 18. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible amb el risc per qui no ho faci de quedar fora de la classificació.
 19. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu .
 20. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització.
 21. Els menors d’entre 14 i 17 anys, els cal portar una autorització dels pares o tutors al moment de recollir el dorsal.
 22. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.
 23. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, serà resolt per l’organització de la CANI XTREM.
 24. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

 

CATEGORIES I PUNTUACIÓ:

Les categories que puntuaran per la copa seran:

 • Sènior
 • Veterans
 • Gossos < 15 kg

De cadascuna hi haurà masculí i femení i només es premiaran els primers de cadascuna. Per tant en total hi haurà 6 premis de la copa.

Per puntuar a la copa s’haurà de participar a totes les curses, sense que n’hi hagi cap de descartable.

El sistema de puntuació serà per punts:

Punts= temps primer classificat/ temps participant * 100

ASSEGURANÇA PROVA I CORREDORS PARTICIPANTS

L’organització de la BURRIAC XTREM 2016 contracta una assegurança de responsabilitat civil (cobertura esdeveniment esportiu), i una assegurança d’accidents temporal per a tots els corredors participants de la prova (segons Reial Decret 849/1993, de 4 juny), amb l’empresa ARTIC GRUP, S.L., especialistes en assegurances esportives, i agència exclusiva del Grup Assegurador CATALANA OCCIDENT.